Nyheter

Arkiv

Nytt år nya ord

09 januari, 2017

Språk utvecklas ständigt i takt med att vår omvärld förändras med nya uppfinningar och fenomen. Språkrådets och språktidningen lanserar varje år en lista på årets nyord, och Global Text har plockat ut några exempel som vi tycker speglar året som gått.

I en alltmer uppkopplad och digitaliserad tid uppstår flertalet ord och uttryck för att beskriva fenomen kopplade till detta. En förstärkt verklighet skapas genom att den verkliga miljö man befinner sig i kompletteras med datorgenererade inslag, till exempel genom en pokenad: en promenad där du jagar pokémons. I det ständiga informationsflödet kan man bli orolig att missa något, och drabbas av fomo  (från engelska: fear of missing out), och för att undvika att drunkna i reklam på nätet kan vi använda annonsblockerare ”program som förhindrar att annonser visas på internetsidor”. På nätet omges vi även av en filterbubbla där innehållsurvalet individanpassats och filtrerats fram automatiskt utifrån sökmotorernas registrering av dina tidigare sökningar.

I en tid då alltfler väljer att outsourca har fenomenet egenanställningsföretag  växt fram: företag som sluter avtal med frilansare för att de ska fungera mer som anställda. Det har även skett en uberisering där ekonomin hanteras alltmer med hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att utbyta tjänster med varandra och en gigekonomi har uppstått, vilken bygger på tillfälliga uppdrag eller anställningar.

Vi som arbetar med språk uppskattar även uttrycken korsspråkande (translanguaging) som innebär en samtidig användning av en persons samtliga språk, och läslov istället för höstlov – ett lov då eleverna förväntas läsa extra mycket.

Dessa ord tar vi med oss in i 2017, och ser fram emot de nya ord och uttryck som kommer att växa fram under det nya året.